This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Tiếng Việt theo quan điểm của Phạm Quỳnh

goc-hoc-tap-xinh-xan-cho-tre-1 Ngôn ngữ là một thành tố của văn hóa, thuộc về văn hóa. Nếu như “lịch sử mọi nền văn hóa không chỉ là sự phát triển tự thân nó mà còn là lịch sử của mối quan hệ giữa nó với các nền văn minh khác” Giai đoạn đầu thế kỉ XX đánh dấu

Tìm hiểu về sông nước trong tiếng miền Nam

content_mini_384_6351511007765562501-840x430 Trong Từ điển tiếng Việt (viện Ngôn ngữ học), quá giang là “đi đò ngang qua sông”. Ngoài nghĩa đó, phương ngữ Nam bộ còn có thêm cách dùng phổ biến “đi nhờ một phương tiện vận tải nào đó” (vẫy xe xin đi quá giang một đoạn). Nam bộ là vùng đất sông nước,

Giải pháp hiện đại cho văn hóa ngôn ngữ Việt Nam

chuyen-de-tn Có một thực tế, công cuộc hiện đại hóa ngôn ngữ dân tộc diễn ra những năm đầu thế kỉ XX ở Việt Nam không khởi đầu từ một “vùng đất trắng”. Giai đoạn đầu thế kỉ XX đánh dấu những biến đổi sâu sắc trong đời sống chính trị, xã hội và văn hóa

Ảnh hưởng của tiếng Hán đối với sự phát triển của từ vựng tiếng Việt

cach-tranh-cac-dung-cu-hoc-tap-doc-hai-cho-tre Do được sử dụng nhiều nên từ ngữ tiếng Việt thường có đặc điểm của từ ngữ giao tiếp hàng ngày. Điều đó làm cho chúng không thể dùng để biểu thị các sắc thái nghĩa trang trọng hay khái quát. 1. Từ tiếng Hán và từ Hán-Việt Quá trình tiếp xúc lâu dài với

Sự ảnh hưởng của các ngôn ngữ châu Á khác đối với từ vựng tiếng Việt

10-thoi-quen-tot-dang-hoc-tap-tu-nhung-nguoi-thanh-cong-nhat-the-gioi2 Chính vì vậy, biết được nguồn gốc Tày-Thái (và cả nguồn gốc Môn-Khơme) của một số từ tiếng Việt, ta có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của các từ ghép trong tiếng Việt. Ngoài những ảnh hưởng của tiếng Hán, tiếng Việt còn chịu ảnh hưởng của một số ngôn ngữ châu Á khác,

Ngôn ngữ Ấn-Âu có ảnh hưởng lớn đối với từ vựng tiếng Việt

tieng-nhat-cho-nguoi-moi-bat-dau Trong một số trường hợp đặc biệt, nguyên nhân vay mượn từ ngữ Ấn-Âu vào tiếng Việt chỉ là ý thích mang tính thời thượng (ví dụ: nhạc dance, cátxê). 1. Lịch sử vay mượn từ ngữ Ấn-Âu Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp vào nửa cuối thể kỉ XIX và thời kì

Tiếng Việt và bước đường chuẩn hóa

ngon-ngu-it-chu-nhat-the-gioi-chi-voi-123-tu-ma-noi-duoc-du-kieu Từ giữa thế kỉ 19, tiếng Việt đã phát triển sang giai đoạn tiếng Việt hiện đại. Ở giai đoạn này, tiếng Việt tiếp tục hoàn thiện cấu trúc của mình để đáp ứng những yêu cầu khác nhau cộng đồng người Việt trong việc sử dụng nó làm công cụ giao tiếp và tư

Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn và những cống hiến trong nghiên cứu chữ Nôm

ngon-ngu Ngoài thành công trên phương diện nghiên cứu chữ Nôm từ tầm vĩ mô, GS Nguyễn Tài Cẩn còn đặt dấu ấn của mình trong việc nghiên cứu vi mô đối với những chữ Nôm cá biệt vốn là “nan đề” trong nghiên cứu chữ Nôm xưa nay. Điều đáng tiếc cho một kẻ “hậu

Web Tiếng Việt – Ngôn Ngữ Học – Ngôn Ngữ Nghệ Thuật – Nguồn Gốc Ngôn Ngữ