ngôn ngữ toàn dân

Tiếng Việt và bước đường chuẩn hóa

ngon-ngu-it-chu-nhat-the-gioi-chi-voi-123-tu-ma-noi-duoc-du-kieu Từ giữa thế kỉ 19, tiếng Việt đã phát triển sang giai đoạn tiếng Việt hiện đại. Ở giai đoạn này, tiếng Việt tiếp tục hoàn thiện cấu trúc của mình để đáp ứng những yêu cầu khác nhau cộng đồng người Việt trong việc sử dụng nó làm công cụ giao tiếp và tư

Tiếng Việt trên con đường chuẩn hóa có những gì đặc biệt

hqdefault Đó là một lối viết rất gò bó, và thường phù hợp với các kiểu câu trong thơ hay văn tế. Trong khi đó, cuộc sống và thế giới hiện đại rất phong phú đòi hỏi phải có những cấu trúc phức tạp hơn và tự do hơn. 1. Sự phát triển của hệ thống